Handlingsrettet klimaplan i Sandefjord

Etter at Venstre foreslo at det skal utarbeides en klimaplan for Sandefjord kommune, rådmannen gitt i oppdrag å utarbeide et notat med forslag til hva klimaplanen skal inneholde. Venstre ønsker en bred og handlingsrettet plan som blir noe mer enn et skippertak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Sandefjords blad 10. april peker Nicolai Heldal og Tor Homleid på muligheter til å gjøre noe med klimautslippene i Sandefjord, bl.a gjennom tilrettelegging for miljøvennlig transport og ved å fase ut bruk av oljeprodukter til oppvarming.
Les hele artikkelen i Sandefjords blad

Terje Stamer Wahl

Foto: Stamer Wahl

Klimautslippene fra transportsektoren (biler og lastebiler) har økt sterkt i Sandefjord – bedre tilretteleggging for gående og syklister er et av flere viktige tiltak for å redusere klimautslippene i Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**