Venstre vil Høyfjellet skal være tilgjengelig for alle

Høyfjellet på Flekkerøya er i kommuneplanen definert som “område med spesielle natur- og friluftsinteresser av særlig høy verdi”. Etter befaring har Venstre besluttet å gå mot å bygge 16 overgangsboliger for straffedømte på stedet. Rett før påske støttet et knapt flertall i byutviklingsstyret Venstres syn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Høyfjellet i gråvær

Foto: Øystein Grøntoft

Ordføreren gikk i Fædrelandsvennen ut mot Venstres gruppleder Dag Vige og ber han "ikke rote til debatten om sted for fanger som skal rehabiliteres". Det er ikke meningen med Venstres standpunkt. Det er overmåte viktig at samfunnet finner gode løsninger for mennesker som skal tilpasse seg et vanlig liv etter lengre tid inne bak murene. Venstre vil bidra til å finne annet egnet sted for rehabiliteringsboliger.
Men det blir helt feil å invadere et sentralt turterreng og det flotteste utsiktspunktet på hele Flekkerøya til formålet! Høyfjellet er “inngangspartiet” til fine naturområder som strekker seg helt ut til de ytterste øyene mot sør. Der er fine stier og sletter, et levende fugleliv – og i fjellsidene er vegetasjonen mangfoldig og rik.
De innsatte skal i stor grad oppholde seg innendørs, men vil også oppholde seg i et definert uteområde i umiddelbar nærhet. Stedet skal ikke gjerdes inne, men vil bli kameraovervåket for å kontrollere de innsattes bevegelser, og for å sikre at uvedkommende ikke tar kontakt.
Øverste del av Høyfjellet har to topper. På den ene toppen ble det tidlig på 50-tallet bygd radarstasjon for sjøforsvaret. Bunkeren under var operasjonsrom, og over denne sto en antenne. På 70-tallet ble antennen byttet ut med en nyere type.
Den andre toppen ligger et lite stykke mot nord i retning kirka og bør absolutt gjøres allment tilgjengelig. Her er det også en bunker som har huset en kommandoplass noen ti-år tilbake. Bunkeren synes å være intakt. Fra dette punktet er der er en fantastisk utsikt.
Det er forståelig at militære installasjoner gjerdes inne. Men inngjerdingen av den ene av de to høydene må ikke omfatte større område enn høyst nødvendig. Det er i dag en antenne på sletta mellom de to høydene. Det bør være kurant å flytte denne slik at en kan redusere arealet som må stenges for allmennheten.
Høyfjellet egner seg svært godt til samlingsområde for befolkningen på fine dager. Stedet er lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Venstre mener at så mye som mulig av området bør utvikles til allmennhetens beste. Etter at tunnelen kom, har øyas befolkning økt fra 1500 til 2800 innbyggere. Derfor er det ekstra viktig å ta vare på dette sentrale og flotte området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**