Vår 1. kandidat reiser på Landsmøtet – Bergen 13. – 15. april

Denne helgen holdes landsmøtet med deltakelse fra Nordstrand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er uvanlig mye om Venstre sitt årsmøte og samtidig uvanlig lite om vår politikk i riksavisene om dagen. Det er jo synd når det er så mange viktige saker som kommer til å bli tatt opp til helgen. Vi får se på dette som en del av voksesmertene og presset vi utsettes for når et parti er i fremgang.

Det positive for oss er at Nordstrand Venstre representeres med vår 1.kandidat Ingegerd Espås på helgens Landsmøte som del av gruppen fra Oslo Venstre på 14 personer. Dette er til inspirasjon for hele lokallaget og det viser at det er mulig å delta aktivt i Venstre sitt arbeide for oss på lokalplanet. På årsmøtet behandles også forslag utarbeidet av medlemmer av vårt styre – som medlem av Venstre sitt arbeidsutvalg for skolepolitikk deltar Martin Kirkengen aktivt i utformingen av Venstre sin skolepolitikk. Se forslag til Skolepolitisk manifest på www.venstre.no

Heldigvis er det aktivitet og ikke kontrovers som preger Nordstrand Venstre sitt styre for tiden. Vi kommer tilbake til mer om Ingegerd sin ferd over fjellet på våre nettsider.

Karsten Gjefle, Oslo – 11. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**