Stemmerett fra 16 år

Venstres prinsipp program går inn for stemmerett fra 16 år ved valg til kommunestyrer og regionforsamlinger under landsmøtet i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne Rikvold Jess

Foto: A.Hovstø

– 16-åringer er veldig modne og engasjerte. Det er en glede å kunne støtte ungdom tidlig til voksenlivet og gi dem medansvar ved valg, sier Anne Rikvold Jess, Kongsvingers nye førstekandidat ved høstens kommunevalg som deltar på landsmøtet i Bergen.
– Når det gjelder ungdoms valgdeltakelse er den høyere mens de går i videregående skole, sier Anne. – Det må tidlig i livet bli en vane å stemme.
– Et utvidet samfunnsfag blir nå obligatorisk fag i det første året i videregående skole VG1. Faget inneholder også innføring i politikk som tema. Faget vil få et ekstra lløft om 16-åringene kan få stemme ved valg til kommunestyre og fylke/region.
– Ungdom fra 16 år betaler skatt og kan fengsles og bør følgelig være med å påvirke samfunnet ved valg, avslutter Anne Rikvold Jess under landsmøtet i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**