Ta et løft for lærlingene

Oppland Venstre ønsker å styrke satsingen på lærlinger. Helle Hundevadt tok opp spørsmålet under Venstres Landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innlegg om lærlingordninga på Venstres landsmøte

Venstre vil styrke lærlingordninga.
Det er i dag for få bedrifter og kommuner som tar inn lærlinger og det er dessverre for mange lærlinger som dropper ut underveis i utdanninga.
Venstre mener at vi må se på hele ordninga, økonomien og organiseringa.
I dag må bedriften betale inn arbeidsgiveravgift for lærlingene. Det kan da ikke være nødvendig å betale inn denne avgiften til staten for at ungdommen skal få fullføre en fagutdanning som staten betaler?
Opplæringskontorene som organiserer lærlingutdanninga, eies i dag av lærlingbedriftene. En del bransjer har ikke råd til å delta i opplæringskontor, og det nedlegges i dag opplæringskontor innenfor flere små fag. Godt fungerende opplæringskontor vil gjøre det lettere for bedrifter å ta ansvaret for lærlinger. Det er nødvendig at både bedrifter og kommuner tar inn langt flere lærlinger enn i dag.

Helle Hundevadt

Helle Hundevadt
Foto: Christoffer Biong

For å få til dette foreslår Venstre:
– Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
– Gi Opplæringskontorene mulighet for å få offentlig støtte

Lærlingordninga kan sammenliknes med et Kinderegg: 3 gaver i en:
– lærlingen utfører viktig arbeid for bedriften
– bedriften får inn ny kunnskap og nye ideer
– Norge får utdannet dyktige fagarbeidere som landet trenger

Vi trenger fortsatt gode fagarbeidere, vi kan ikke importere alle nevenyttige vi trenger!
Ingen kan pålegge bedrifter å ta innlærlinger, men ved å gjøre ordningen bedre, så håper vi at både kommuner og bedrifter ønsker seg den gleden og muligheten det kan være å ha lærling!

Helle Hundevadt, Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**