Bast med innlegg om inkludering på Venstres landsmøte

Hallstein Bast hadde et innlegg på landsmøtet der han tok opp Fremskrittspartiets eskluderingparagraf som motstykke til Venstres ønske om å inkludere folk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I vedtektene til Fremskrittspartiet kan vi finne en paragraf 21 som heter Suspensjon og Eksklusjon hvor partiet kan bestemme seg for å kaste ut det de beskriver som:
Medlemmer som motarbeider partiet, misbruker sin stilling eller har opptrådt på en slik måte at de ikke lenger bør være medlem i partiet.

Venstre har ikke §21 i sine vedtekter. Noen kan kanskje mene dette skyldes at vi bare har 12 paragrafer til sammen.

Hallstein Bast

Foto: Vidar Grundetjern

Men uansett hvor vi leter i Venstre er det nærmeste vi kommer et krav til meninger der hvor det står:
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli medlem av Venstre.

Hvordan vi skal kontrollere om grunnsynet er i orden står det ikke noe om, og hva vi skal gjøre om dette synet er helt umulig – står det heller ikke noe om — rett og slett fordi vi ikke har noe med det.

Og det er noe ganske annet enn Frps oppskrift på hvorledes man skal bli kvitt folk som tenker annerledes.

I Tjøme i Vestfold kastet Frp ut bråkemakere som våget å stille opp som kandidater mot ordfører og vennene hans.
Det var det faktum at man agiterte via mail og flyveblader som fikk begeret til å renne over. – Ut med rabagastene, ble det sagt, man bruker gjerne et litt gammelmodig språk i Frp.

Det skulle ha tatt seg ut om vi i Venstre hadde drevet med å vise ut folk fra partiet hver gang vi fikk er ørliten lederstrid. Da kunne det lett blitt romslig på landsmøtene. Sånt driver vi ikke med.

Venstre er derimot et parti for dem som gjerne kom inn i politikken ut i fra en eneste brennbar sak. I lokalpolitikken ser vi at det ikke er bredden som trekker folk inn i politikken, men sakene. Enkeltsakene.

I Venstre finner man et instrument for å kunne få frem det man brenner for, også har partiet en ideologi som man kan slutte seg opp om. Den skal vi behandle i en annen sammenheng, men frihet står sentralt.

Frihet og mulighetene vi har fordi vi er forskjellige. I Venstre setter man pris på ulikheten. Det gjør man ikke i Fremskrittspartiet.

I hver eneste kommune finnes det nå helt nye muligheter fordi vi har tilgang på verdensborgere gjennom en positiv globalisering.

Det er den kommunen eller fylket som greier å trekke til seg utenlandsk arbeidskraft som vil vinne i konkurransen om å skape gode bosteder og her har Venstre en viktig rolle gjennom å vise en liberal, raus og åpen holdning til å kunne forme nye og dynamiske samfunn over hele landet.

Vi har begynt i Tjøme. Frp er i utgangspunktet temmelig fremmedkulturelle for oss i Venstre, men etter å ha snakket med de ekskluderte fant vi at folk er folk.

Nå er de inkludert i Venstre.

Et parti som aldri vil få en Suspensjons- eller Ekskluderingsparagraf — aldri en §21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**