Fornøyde hjem!

Venstres landsmøte i Bergen er nå avsluttet, og Aust-Agders delegater
vender fornøyd hjem! Vi har i år hatt en ung og spennende delegasjon. To av utsendingene,
Daniela Plaza Fuenzalida (Lillesand) og Olav Åsen Haugsgjerd (Bygland), er
begge elever i videregående skole. De gjorde begge en god innsats på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Aust-Agders andsmøtedelegasjon

Foto: Frode Fjeldstad

Olav Åsen Haugsgjerd var spesielt opptatt av kraftlinjene som er planlagt gjennom Setesdal, og desentralisering av statlige arbeidsplasser. Han foreslo en uttalelse om det siste temaet, som ble vedtatt av landsmøtet. Daniela Fuenzalida gikk inn for mappevurdering av elever til erstatning for kun eksamensresultat som vurderingsform, i forbindelse med behandling av Venstres skolepolitiske manifest.

Øvrige utsendinger var Øystein Haga, Grimstad, Marianne Lyngvi, Arendal og Line Mørch, Tvedestrand.

Øystein Haga tok opp temaet med manglende lærlingeplasser, og ville ha flere kommunale lærlingeplasser. Marianne Lyngvi gikk inn for muligheten for å ha dobbelt statsborgerskap. Line Mørch var opptatt av klimaendringene, følgene av det og vårt ansvar for å gjøre noe før det blir for sent.

Med i delegasjonen var også Dega Abdi Ahman fra Arendal som observatør. Andre representanter fra Aust-Agder på landmsøtet var Hans Antonsen fra Grimstad som har vært leder for Venstres prinsipprogramkomite, Unge Venstres nestleder Anne Solsvik fra Arendal, representant for Venstrekvinnelaget, Anne Midtlien fra Grimstad, og tidligere statssekretær på statsministerens kontor, Per Tore Woie fra Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**