Geir Stave

Geir Stave er folkevalgt for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Geir Stave, andrekandidat for Venstre i Hurum

Foto: Finn Dale Iversen

Geir Stave
Han er 50 år, gift, har to barn og bor på Verket. Opprinnelig er han fra Oslo. Geir er mangeårig lærer i videregående skole, senere rådgiver innenfor helse, miljø og sikkerhet. Nå er han daglig leder av Steinerskolen i Hurum.

Fanesaker
Geirs fanesaker er kultur, bruk av natur og sjø og et bredere tilbud til barn og unge. Han brenner for bedre veier, bygging av gang- og sykkelveier og et bedre kollektivtilbud.

Politisk erfaring og verv
Geir har arbeidet som politisk rådgiver på Stortinget, vært vara bystyrerepresentant i Oslo, samt hatt en rekke andre verv i Venstre. Han var leder i Buskerud Venstre 2006 – 2008.

Geir er inne i sin andre periode som kommunestyrerepresentant og medlem av Planutvalget.

Fra 2007 – 2011 hadde han sete i Formannskapet, var styremedlem i Hurum Eiendomsselskap KF og satt i Arbeidsmiljøutvalget i Hurum. Han var også vara til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

Kontaktinformasjon:
Geir Stave
Fjordvn.67
3490 Klokkarstua
Tlf. 41 02 60 94
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**