Regjeringens prioriterer ikke oljevernberedskap

Anne Margrethe Larsen, på Stortingets Agder-benk, er bekymret for den svært tette skipstrafikken i Skagerrak. Gjennomsnittlig seiler 40 lasteskip og 18 tankskip utenfor Agder-kysten hvert døgn. Dette er langt flere enn for eksempel utenfor kysten av Finnmark. Hun påpeker at økt skipstrafikk gir økt risiko for ulykker og oljeforurensning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Oljetanker

Oljetanker

To år etter at «Fjord Champion» havarerte i Søgne-skjærgården er det ennå ingen døgnbemannet slepebåt på plass utenfor Agder-kysten. Utredningen om kystberedskap er forlengst ferdig, men Fiskeri- og kystministeren synes ikke å ha noen hast med å iverksette konkrete tiltak for å styrke oljevernberedskapen. Regjeringen har skrudd ned forventingene ved å fremholde at den i størst mulig grad vil basere seg på eksisterende ressurser.

Anne Margrethe mener dette er altfor defensivt gitt risikoen for nye skipsulykker med påfølgende oljesøl og miljøødeleggelser i skjærgården. Hun vil derfor forfølge denne saken, ikke minst i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling til høsten, for å få Regjeringen til å bevilge mer til bl.a. slepebåtberedskap utenfor Agder-kysten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**