Mer folkestyre og mer lokal frihet

Flertallet i kommunalkomiteen bestående av regjeringspartiene og Venstre la i går fram innstillingen om forvaltningsreformen. For Venstre har det vært viktig å bidra til et bredest mulig flertall for å sikre et robust mellomnivå i forvaltningen. Venstre mener et sterkt og desentralisert folkestyre er viktig for å balansere statens makt og en tiltagende sentralisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De nye fylkene vil etter Venstres mening gi godt grunnlag for en styrket regional utvikling, bli en styrket samarbeidspartner for kommunene og vil også være i stand til å kunne ta imot ytterligere oppgaver fra staten. Venstre ønsker primært å flytte sykehusene tilbake til mellomnivået, men vil i første omgang avvente evalueringen av sykehusreformen.

Wilhelm Berge dy

Foto: Akershus Venstre

“Venstre har fått mange gjennomslag som vil være viktig å følge opp nærmere i Akershus i tiden fremover” sier leder i Akershus Venstre Wilhelm Berge dy

Venstre har fått gjennomslag for følgende:

– Folkestyret og et desentralisert demokrati skal styrkes, bl.a. gjennom at fylkesmannen avgrenses til et tilsyns- og kontrollorgan. Regjeringen skal komme tilbake til spørsmålet om framtidig betegnelse på fylkesmannen

– Enhetsfylke kan bli modell der det er regional vilje til dette

– Et enklere Norge; – offentlig forvaltning skal forenkles og det ryddes i det statlige konglomeratet av ulike regionale statsorganer

– Får delta mer forpliktende i utredninger og lovarbeid i det videre arbeidet med reformen

– Å utrede en ny oppgave til kommunene; samordne og styrke miljøinformasjon. Arbeidet med å utforme denne oppgaven vil imidlertid starte så snart som mulig i stedet for å vente til etter 2010.

Hele innstilligen er lagt ut på www.stortinget.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**