Venstregjennomslag for mer folkestyre og mer lokal frihet

Flertallet i kommunalkomiteen bestående av regjeringspartiene og Venstre la i dag fram innstillingen om forvaltningsreformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre mener et sterkt og desentralisert folkestyre er viktig for å balansere statens makt og sentralisering. Venstre og regjeringspartiene bidrar til dette og dermed til en vitalisering av fylkespolitikken og regional utvikling, sier Venstres Ketil Kjenset.

Ketil Kjenset

Foto: Ukjent

Kjenset er spesielt fornøyd med at Venstre har fått gjennomslag for å styrke folkestyret og et desentralisert demokrati, bl.a. ved at fylkesmannen avgrenses til et tilsyns- og kontrollorgan. Regjeringen skal komme tilbake til spørsmålet om framtidig betegnelse på fylkesmannen.
-Det er et viktig gjennombrudd for folkestyret at fylkesmannens oppgaver i hovedsak overføres til poltitisk styring og kontroll. I dag er det for mange oppgaver innen f.eks. arealforvaltning og miljø som avgjøres av byråkrater som aldri står til ansvar overfor folket i valg, sier Kjenset.

Les mer i Oppland Arbeiderblad på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**