Krafttak for norskopplæring for minoritetsspråklige

Venstres bystyregruppe ved Ane Willumsen og Kjell M. Veivåg har levert inn privat forslag om et krafttak for å øke norskkunnskapene blant minoritetsspråklige i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ane Willumsen

Foto: Reidar Lerdal

Venstres bystyregruppe mener at et av de viktigste integreringstiltakene som Oslo kommune kan iverksette, er å gi innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn anledning til å skaffe seg bedre norskkunnskaper. Dette vil blant annet styrke deres muligheter for aktiv deltakelse i samfunnslivet, og gode norskkunnskaper gir samtidig et bedre grunnlag for å kunne skaffe seg eget lønnet arbeid.

Kjell Veivåg

Foto: Oslo Venstre

Ane Willumsen (v) og Kjell M. Veivåg (v) viser til den nye levekårsundersøkelsen «Levekår på vandring» som nylig er lagt frem, hvor det dokumenteres at en betydelig andel av byens innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn har lavere deltakelse i arbeids- og samfunnslivet enn befolkningen i sin alminnelighet. En av hovedårsakene til denne situasjonen, er at de innbyggerne dette gjelder har ingen eller svært mangelfulle norskkunnskaper.

Les hele forslaget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**