Venstre fikk fylkestinget med på klimavedtak

“Fylkestinget ønsker at klima- og miljøperspektivet tas inn som et vesentlig element ved utarbeidelse av felles regionplan for Agder.” Dette ble i dag vedtatt av fylkestinget. I tillegg skal fylkeskommunen “bidra med faglig råd og veiledning til kommuner når de skal utarbeide klimaplaner”. Begge vedtak ble gjort etter forslag fra Dag Vige i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


“Dette er gledelig! Fylkeskommunen har her tydelig satt miljøvernarbeidet på dagsorden”, er Viges kommentar i etterkant .

De fleste kommuner på Agder har ikke utarbeidet kommunale klimaplaner. Miljøverndepartementet ønsker imidlertid at alle kommunene nåbør gjøre det. Men de mindre kommunene har begrenset faglig kompetanse. Derfor er det viktig at fylket kan bistå kommunene ved å stille kompetanse til disposisjon. Dette gjør at terskelen for å få laget lokale klimaplaner er senket.

De to fylkene på Agder har tidligere besluttet å lage felles regionalplan. Dette arbeidet er foreløpig i en tidlig fase. Vedtaket i dagens fylkesting gir en viktig føring for arbeidet som ligger foran.

Bakgrunn for vedtakene var en interpellasjon fra Venstres Dag Vige der fylkesordføreren ble utfordret på at fylket burde kjøpe klimakvoter for de ansattes bruk av fly og bil i tjenestesammenheng. I fylkesordførerens svar ble det også foreslått å opprette et regionalt klimafond som skal brukes til å gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner i fylkeskommunens egen virksomhet. Administrasjonen skal utarbeide egen sak om hvordan dette kan organiseres.

Dag Vige
Gruppeleder
Tlf 91584484

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**