Oppsummering fra Venstre Landsmøte

Hovedtema for landsmøtet var det nye prinsipprogrammet “Frihet og rettferdighet” og Venstres skolepolitiske manifest. Her kan du lese mer om hva som skjedde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vedtok nytt prinsipprogram
Hovedtema for landsmøtet var det nye prinsipprogrammet "Frihet og rettferdighet"
Programmet stadfester Venstres posisjon som Norges liberale parti, og stadfester viktige prinsipper for det moderne kunnskapssamfunnet.

Her kan du lese hele programmet

Hallvor Lilleslett, Mary Sandal Johansen

Hallvor Lilleslett, Mary Sandal Johansen
Foto: Christoffer Biong

Vedtok skolepolitisk manifest
Venstres skolepolitiske manifest var det andre hovedtemaet.
"For venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Dannelse — her forstått som kunnskap i aller videste betydning — er en nødvendig del av grunnlaget for frihet, demokrati og et godt liv. Dette har vært utgangspunktet for Venstres skolepolitikk helt siden partiet i 1889 innførte folkeskolen — der demokratiet og nasjonen skulle bygges, og allmenndannelsen skulle sikres" Les mer link

Les hele manifestet her

Uttalelser vedtatt på landsmøtet:
Styrk eldreomsorgen
Fra hvileskjær til krafttak for fri forskning
Økt handel med og flere investeringer i Afrika
Venstre krever nytt krafttak i psykiatrien
Slipp kulturen fri
Grønt skattebudsjett 2008
Stopp volden mot kvinner
En mer mangfoldig distriktspolitikk
Fremtiden kan bli en ren fornøyelse

Buskerud delegasjonen med støtteerklæring til Kadra
Buskerud Venstre støtter Kadra

Miljøkampanjen "Fremtiden kan bli en ren fornøyelse"
Venstre lanserte en egen klimakampanje.
Avslutningen av landsmøtet markerte starten på miljøkampanjen

Les mer om kampanjen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**