I Bergen kan alle nå toppen

Alle kan komme til topps med Fløibanen i Bergen, også rullestolbruker Guro Fjellanger. Venstres bypolitikere vil kjempe for like god tilgjengelighet i alle norske byer. Tilgjengelighet for alle blir Venstres store dugnad, sier Fjellanger til Kommunal Rapport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

Som rullestolbruker har hun blant annet opplevd Oslo som en utilgjengelig by. Det er også derfor hun nå vil tilbake til politikken.

Fjellanger har ikke vært politisk aktiv siden 2000. I perioden 1997 – 2000 var hun miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering. Tidligere har hun vært leder for Unge Venstre og nestleder i Venstre. Hun har ikke tidligere sittet i bystyret i Oslo, men står nå på 4. plass på Oslo Venstres liste, og er klar til å drive Oslopolitikk.

– Det er mye spennende som skjer med byutvikling og integrering i Oslo, sier Fjellanger.

Her er Fjellanger og Venstres handlingsplan:
Byen for alle

Utgangspunkt
Venstres utgangspunkt er at alle borgere skal kunne delta i samfunnet på en likeverdig måte.
Det betyr at samfunnet må utformers slik at alle kan delta, også (i perioder) med nedsatt funksjonsevne.

Når manglende tilgjengelighet hindrer mennesker i å delta, er det diskriminering og dermed et brudd på menneskerettighetene.

Utforming av samfunnet som gjør det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å delta, gjør det også enklere for andre. De aller fleste av oss må regne med å ha nedsatt funksjonsevne i deler av livet ( barnevogn, brukket fot, ulykker og sjukdom, alder). Tilgjengelighet er derfor et spørsmål som angår alle, og svaret er universell utforming.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen slik at den alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

Venstres 10 punkter for en tilgjengelig by

la universell utforming være førende for planlegging av alle rom med en offentlig funksjon. Dette må kobles mot kommuneplanens mål for bystruktur og bosettingsmønstrer

kreve at nye bygg skal være tilpasset omgivelsene og sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle og foreta en systematisk utbedring av gater, plasser og steder med dårlig tilgjengelighet.

sikre god snørydding og andre former for vedlikehold som er nødvendig for tilgjengleligheten, og sørge for at det ikke settes opp unødige hindre på fortau (som reklameskilt, bord osv).

sikre at alle nye skoler har universell utforming, det samme gjelder skoler som gjennomgår større oppussing

ruste opp holdeplasser for kollektivtrafikken med universell utforming og bedre vedlikehold

stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til arrangementer, og når kommunen kjøper inn alle typer varer og tjenester.

sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom.

sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjenglig for alle. Offentlige etater og foretak må ha nettsider som er universelt utformet, slik at også blinde og svaksynte får tilgang til informasjonen

arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.

ta initiativ til pilotprosjekter om kulturminner og universell utforming, som skal ha som mål å sikre tilgjenglighet til kulturminner uten å redusere kulturminneverdiene.

I tillegg ønsker vi et samarbeid med private aktører slik at også kulturtilbud, kaféer og restauranter og idrettsarrangementer blir tilgjengelige for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**