Venstretopper besøkte Hadeland

Nestleder i Venstre, Trine Skei Grande og Evind Brenna, 1. kandidat til fylkestingsvalget besøkte fredag (20. april) Solhaug Miljøhjem på Grindvold, og fikk høre hvordan situasjonen for barnevernsinstitusjonen er. — Jeg er sjokkert over at regjeringen vil legge ned de private institusjonene, uttaler Grande. Grande hevder regjeringen er mer opptatt av å strupe private initiativer, enn å gjøre tilværelsen bedre for ungdom som sliter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Grande er kritisk til regjeringen.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Private barnevernsinstitusjoner går en usikker tid i møte. – Regjeringen vil legge ned de private institusjonene, uttaler Ketil Øyen, daglig leder ved Solhaug Miljøhjem. — Vi mener at vi har et godt behandlingstilbud, og det er viktig at vi får fortsette.

Eivind Brenna, Ulf Rogneby, Trine Skei Grande, Ketil Øyen

Eivind Brenna, Ulf Rogneby, Trine Skei Grande, Ketil Øyen
Foto: Christoffer Biong

Venstre mener at de private barnevernsinstitusjonen utgjør et viktig supplement til de offentlige. — Vi trenger institusjoner som har bredde, og ikke bare "standardiserte" offentlige institusjoner. – Med så mange diagnoser som barn har må det være et stort mangfold av ulike barnevernsinstitusjoner, uttaler Grande.

De offentlige institusjonene må ikke forfordeles

Eivind Brenna

Foto: Venstre

Eivind Brenna mener at de private institusjonene må gis like gode vilkår som de offentlige. — Vi ser i dag en skjevfordeling, der de offentlige institusjonene gis bedre vilkår enn de private, f. eks. når det gjelder etterutdanning. Brenna karakteriserer dette som uheldig. Det at en institusjon er drevet privat betyr ikke at den er mindre verdifull.

Skoletilbudet må ivaretas
Ungdommene som gjennomgår behandling har behov for en skole der de lærer seg å mestre. Behovet for spesialtilpasset opplæring er stort. Venstre mener at kunnskapsminister Djupedal ikke gjør nok for å ivareta disse ungdommenes behov. Regjeringen og Djupedal har overført ansvaret for opplæringsdelen av institusjonene våre til fylkeskommunen, uten at det har blitt bevilget tilstrekkelig med midler. — Han tar fra de aller svakeste elevene, dem som trenger det mest, uttaler Grande.

Trine Skei Grande, Ketil Øyen

Trine Skei Grande, Ketil Øyen
Foto: Christoffer Biong

Ulf Rogneby, leder i Lunner Venstre og ansvarlig for opplæringsdelen på Solhaug, er kritisk til fylkeskommunen. Han mener at fylket ikke gjør nok for dem i behandling som er pasienter i den videregående skolen. – For mange avbryter utdanningsløpet. Rogneby mener fylkeskommunen må bevilge mere penger, og avklare rammebetingelsene, slik at elvene kan få det undervisningstilbudet de har behov for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**