Hvor blir det av Handlingsprogrammet Oslo Sør?

I bystyret 25. april stilte Kjell Veivåg (V) følgende spørsmål til byrådet:Hvorfor i all verden tar arbeidet med dette handlingsprogrammet så lang tid?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Reidar Lerdal

I bystyret 25. april stilte Kjell Veivåg (V) følgende spørsmål til byrådet:
-I forbindelse med budsjettforliket mellom Venstre, Krf. Høyre og Frp for 2007, ble det for første gang bevilget 12 mill til Handlingsprogram Oslo Sør. Av dette ble 7 mill avsatt til drift og 5 mill til investeringer i 2007. Det ble også gjort vedtak om opprettelse av et eget budsjettkapittel for å ha full oversikt over pengebruken.

Vedtaket ble tatt imot med stor glede i bydelen og det er kommet flere forslag til tiltak som kan inngå i handlingsplanen. En helt konkret sak er f eks. at bydelsutvalget ønsker å prioritere tiltak for å skaffe ungdommer sommerjobb i bydelen.

Men nå har det snart gått 5 måneder fra budsjettvedtaket og i Søndre Nordstrand har man verken sett noe til pengene eller fått mulighet til å ta stilling til retningslinjer for hvordan disse pengene skal brukes.

Mitt spørsmål til byrådet er ganske enkelt: -Hvorfor i all verden tar arbeidet med dette handlingsprogrammet så lang tid?

Byrådsleder Erling Lae besvarte spørsmålet på vegne av byrådet. Han gjorde det klart at man nå vil intensivere arbeidet med å få frem saken og lovet at man umiddelbart vil ta opp drøftinger med bydelen om retningslinjer for bruk av pengene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**