Fuktig Venstretur!

Torsdag 19. april hadde Aust-Agder Venstre besøk av Gunnar Kvassheim og Anne Margrethe Larsen fra Venstres stortingsguppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Padletur i Kilandsfallene

Padletur i Kilandsfallene
Foto: Odd Håvard Dahle

Besøket startet i Tvedestrand med en vandretur til Sjørøverparken, videre med en orientering om Tvedestrandsprosjektet. Prosjektet er det første i landet og består en verdifull biologisk kartlegging av kommunens maritime ressurser — et samarbeidsprosjekt mellom Flødevigen forskningsstasjon og Tvedestrand kommune. Miljøvernrådgiver Asbjørn Ånonsen viste at Tvedestrand med dette prosjektet fått et verdifullt verktøy til planlegge eventuelle aktiviteter i strandsonen. Etterpå var det naturlig å besøke Flødevigen hvor det var orientering og omvisning av forsker Torjan Bodvin.

Mer naturvern ble det når vi ble med Nidelv elvepadleklubb til Kilandsfallene i Froland. Denne delen av Nidelva er et flott naturområde som er velegnet til mange slags friluftsaktiviteter. Dessverre står elvestrekningen i fare for å ødelegges av kraftutbygging! Saken er nå til avgjørelse i departementene. Venstre vil bevare dette unike naturområdte som også har stort potensiale for turisme. For å understreke at Venstre mener alvor med standpunktet, deltok stortingsrepresentantene sammen med lokale venstrefolk i en dramatisk raftetur nedover fossestrykene, i trygg regi av Nidelv elvepadleklubb, og med Line Mørck i bauen. Med vått hår og trygt på land igjen lovet Kvassheim å undersøke hvor langt ankesaken var kommet i departementene og gjøre sitt til en miljøvennlig avgjørelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**