Klimakampanjen i Hurum er i gang!

Framtida kan bli en bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå! Dette er slagordet til Venstres klimakampanje i Hurum. Den 3. mai gikk startskuddet for klimakampanjene til venstrelagene i Hurum og Røyken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Venstre er Norges viktigste miljøparti og klimaet er vår tids viktigste miljøsak. Venstre vil ha klima på den lokalpolitiske dagsordenen. Den 3. mai proklamerte venstrelagene i Hurum og Røyken sine klimakampanjer for åpnet. Målet er å få i gang et lokalt klimaengasjement blant innbyggerne i kommunene våre. Alle kan bidra, store og små!

Oppstart lokal klimakampanje

Foto: Marit Kolbræk

Hvorfor en klimakampanje?
Klimaet på jorda er i endring og det er på grunn av mennesklig aktivitet.
De utslippene som kommer fra bilene våre, industrien vår og avfallet vårt har fått den globale temeraturen til å stige og allerede nå begynner det å få alvorlige og merkbare effekter. Det blir mer ekstremvær, isbreer smelter, havstanden stiger og millioner av mennesker får sitt livsgrunnlag truet. Dette er den dårlige nyheten. Den gode nyheten er at det går an å forhindre dette dersom vi gjør nok. Spesielt dyrt er det heller ikke. Vi kjenner allerede mange av løsningene og vi har evnen. Venstre er ikke redd for å gå foran og ta klimaansvar. Vi vet vi kan vinne klimakampen om vi går sammen og begynner med en gang. Det er Venstres utgangspunkt.

Framtida kan bli en bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå!

Det vil komme forskjellige utspill i tiden framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**