Listekandidater

Arne Vadseth stiller i sin tredje periode i lokalpolitikken!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tre perioder i Røykenpolitikken!

Arne Vadseth

Foto: Arne Vadseth

Arne har fungert som første varamann til kommunestyret, varamann til forliksrådet samt en del andre verv i forskjellige kommiter. Han er 56 år, er gift og har 4 barn.
Arne fungerer som kasserer og han er leder for en kommite som har ansvaret for å komme med forslag til miljøpolitikk i Røyken. Kom gjerne med forslag! Kontakt e-post: [email protected] eller telefon 99791219.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**