Gratis PC til elevene i ungdomsskolen

Kristiansand Venstre går inn for at elevene i ungdomsskolen skal få gratis PC når de begynner i 8. klasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Skolens fagplaner definerer kunnskap om bruk av digitale verktøy som en basisferdighet – på lik linje med det å kunne lese, skrive, uttrykke seg muntlig og regne. Kristiansand Venstre mener at utviklingen i skoleverket er nå kommet så langt at det er nødvendig at hver elev har egen PC tilgjengelig.
Undervisningen i alle fag forutsetter at elevene har tilgang til både internett og ulike programmer. Oppslagsverk og lærebøker er basert på at en har tilgang til IKT-verktøy. Skolearbeid skal ofte leveres i digital utgave. Da må elevene ha egnet utstyr.
Allerede i dag bruker skolene store ressurser på innkjøp av digitalt utstyr. Prisen på bærbar PC er nå kommet så langt ned at kostnaden ved å gi elevene hver sin maskin er håndterbar for kommunen. I tillegg er kvalitet på maskiner og programvare blitt vesentlig mer stabil enn tidligere. Derfor er det nå naturlig å ta skrittet helt ut og sørge for at alle elevene har egen PC tilgjengelig. Det vil lette skolehverdagen for både elevene og lærerne.
I dag er der sosiale forskjeller mellom de som har tilgang til dataverktøy hjemme og de som ikke har det. Hvis alle har hver sin PC, vil det være med å utjevne disse forskjellene.
Når eleven får sin PC i begynnelsen av 8. klasse, så må en forutsette at eleven/foresatte har ansvaret for at en tar vare på denne for bruk i de tre årene skoletiden varer.
Kristiansand Venstre ønsker at ordningen innføres fra høsten 2008 av og vil fremme forslag om dette ved høstens budsjettbehandling.

Dag Vige
Gruppeleder
Kristiansand Venstre
Tlf 91584484

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**