Møte på Nansenskolen på Lillehammer den 5. mai 2007

Tema : Behandling av fylkestingsvalgprogrammet og Valgkamp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Velkommen til programmøte og valgkampkickoff for Oppland Venstre!

Møtet bli arrangert på Nansenskolen på Lillehammer 5. mai. Det starter kl. 10.30, men vi serverer kaffe og te fra kl. 10.00.

Program:

Kl. 10.30 Presentasjon av forslaget til fylkestingsprogrammet
Debatt. Behandling av valgprogrammet.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl.13.15 Valgkamp
Presentasjon av fylkets valgkampplan

Kl. 13.30 Hvordan kan lokallagene og fylkeslaget samarbeide for å
få til en god valgkamp for Venstre?
Gruppearbeid.

Kl. 14.30 Vi utformer valgkampen. Oppsummering av gruppearbeidet.

Kl. 15.00 Bruk av hjemmesiden for lokallagene
Verveaksjon — vi vil ha enda flere medlemmer

Kl.15.20 Loddtrekning

Kl.15.30 Vi starter Venstres klimakampanje ” Framtida er en rein fornøyelse ”
Avslutning

Det er hyggelig om lokallagene kan komme med mange deltakere.
Fylkeslaget vil servere en enkel lunsj, og samlingen er gratis.
Men vi vil selge lodd til inntekt for valgkampen.

Påmelding til Christoffer Biong tlf : 97652797 eller til Bjørg S. Lien tlf 90601561
innen 3.mai. Du kan også sende mail til oss, til [email protected]

Hvis du har endringsforslag til fylkesvalgprogrammet kan du sende det til lederen i programnemnda Arne Chr.,Stryken til : [email protected] og til [email protected]

Veibeskrivelse: Når du kommer inn i Lillehammer fra Strandtorget, ta til høyre i lyskrysset ved Banken — kjør gamle Hamarveien forbi Søndre Park/Kirken —
ta til høyre i den 4. gata etter lyskrysset. Det står skilt til Nansenskolen (og den katolske kirke der ) – følge denne veien rett ned til skolen — som ligger nedenfor sportsplassen.

Vel møtt!

Lillehammer, den 19.04.07

Med vennlig hilsen

Bjørg S. Lien
Oppland Venstre
leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**