Kronikk: “Godsterminal og havn i Drammen”

De fleste er enig om at godsterminalen i Nybyen i Drammen må fjernes og at arealene bør brukes til byutviklingsformål. Støy og luftforurensning er et stort helseproblem for beboerne i Nybyen. Hvordan løser vi denne utfordringen på kort og lang sikt? I Venstre ser vi det som veldig viktig å flytte denne trafikken ut av Nybyen. Men vi ønsker ikke å rydde opp i en bydel for å ødelegge i en annen.” Dette sier Knut Anders Berg, Drammen Venstres andrekandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Les hele kronikken i Knuts blogg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**