Søgne Venstres representanter i kommunestyret

Søgne Venstre fikk inn to representanter i kommunestyret. Begge har solid lokalpolitisk erfaring og gjør en god jobb for innbyggerne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arild Berge

Foto: Redaksjonen

Arild Berge har vært aktiv i lokalpolitikken i mange år. Han begynner nå på sin sjette periode i kommunstyret. I forrige periode var han varaordfører. Han har også vært medlem av formannskapet , plan- og miljøutvalget og hatt diverse verv for kommunen. Arild er en populær politiker, og ved siste valg var det han som fikk flest slengere.

Tone Pettersen

Foto: Redaksjonen

Tone Pettersen har også vært medlem av Venstre i mange år, og er nå leder. Tone er valgt inn i kommunestyret og plan- og miljøutvalget. Forrige periode satt hun også i kommunestyret og tjenesteutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**