Verdiene på Rakke skal vurderes av lokalmiljøet

Sammen med Frp. fikk Venstre stoppet rivingen av forsvarsanlegget på Rakke for at vi kan se om det er deler vi vil beholde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I formannskapsmøtet 18. april foreslo Venstres Hallstein Bast at rivingsarbeidet på Rakke ble innstilt for en vurdering av verdien anlegget har for lokalsamfunnet.

Hallstein Bast - 3

Dette fikk fullt gjennomslag og Fremskrittspartiet tok spørsmålet opp igjen uken etter i kommunestyremøtet. Der ble det bestemt at Planutvalget skulle se på anlegget i sitt neste møte. I mellomtiden skulle rivningsarbeidet forsatt stå i bero.

Se bilder fra Rakke fort her

Nå har utvalget vært på befaring og resultatet er at en bred og faglig gruppe fra kommunen, fortidsminneforeningen og andre blir nedsatt for å se hvilken lokalhistorisk verdi som finnes. Man tenker kanskje særlig på omvisning og undervisning i denne sammenheng.

Rakke

Rakke

Det er mulig det bare er begrensete områder som skal bevares som eksempel for ettertiden, men Venstres utgangspunkt var at dette måtte vurderes ut i fra lokale forhold og ikke bare av sentrale myndigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**