Lederen for Tjøllings omsorgstjeneste går

RE-leder Ronald Nilsen mener det ikke er mulig å gi forsvarlig pleie og omsorg i Tjølling innenfor dagens økonomiske rammer. Dette tar han konsekvensen av, og ber om å bli løst fra sin stilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er overrasket over at det har gått så langt at en topp-sjef i Larvik kommune har sagt opp sin stilling pga. mangel på ressurser.

Hallstein Bast

Hallstein Bast

-Vi vil be om en detaljert utredning om tilstanden i Tjølling, det ulike synet som tydeligvis rådmann og leder har og om dette er unikt for Tjølling, sier Hallstein Bast.
-Dette er i høyeste grad urovekkende!

Ler mer i ØP her

Orientering fra rådmann og Re-leder 3.5.07 om saken:

Rådmannen og RE-leder Ronald Nilsen har gjennom ca. et halvt år hatt en dialog om de økonomiske utfordringene Tjølling omsorgstjeneste står overfor. Tjølling omsorgstjeneste har over flere år hatt problemer med å tilpasse seg budsjettrammene for tjenesten. Re-leder har i disse årene iverksatt tiltak for å redusere enhetens lønns- og driftsutgifter. Men dette har ikke vært tilstrekkelig. RE-leder har overfor rådmannen begrunnet hvorfor det ikke har vært mulig å komme lenger. Rådmannen har bedt om forslag til tiltak for å tilpasse seg den økonomiske rammen. I den forbindelse har det også vært en sammenligning med Sentrum omsorgstjeneste. RE-leders konklusjon er at han ikke ser at det er realistiske muligheter for en tilpasning med ytterligere tiltak han kan forsvare å gjennomføre.

RE-leder har derfor gitt uttrykk for at han ikke er i stand til å gi forsvarlig pleie og omsorg innenfor de økonomiske rammene som enheten i dag har.

Rådmannen ser at rammene for omsorgstjenestene som helhet er trange. Fordelingen gjøres ut fra kriterier som opplagt kan diskuteres og selvfølgelig kan utfordres av spesielle omstendigheter og hendelser. Allikevel er rådmannen kommet til at det er riktig og nødvendig å gjøre tiltak i Tjølling omsorgstjeneste som går lenger enn RE-leder skisserer i sine forslag.

Konklusjonen på dialogen mellom rådmann og RE-leder er nå en enighet om at Ronald Nilsen vil slutte i sin stilling som RE-leder i Tjølling omsorgstjeneste. Tidspunkt vil en komme tilbake til. Ronald Nilsen vil fortsatt være ansatt i Larvik kommune og både rådmannen og RE-leder er opptatt av at kommunen kan nyttiggjøre seg av Ronald Nilsens kompetanse videre.

Rådmannen har de siste to ukene arbeidet med å finne en løsning på ledersituasjonen i Tjølling omsorgstjeneste og vil komme tilbake til det etter ansettelsesråd som avholdes fredag førstkommende.

Ronald Nilsen, RE-leder
Arve Semb Christophersen, rådmann

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**