Venstre vil fjerne bredbåndsskatten

Venstres gruppeleder Ola Elvestuen har fremmet et privat forslag om å fjerne bredbåndsskatten i Oslo.
Venstres bystyregruppe er opptatt av at det etableres fremtidsrettede og gode telenett i Oslo, og dette krever at bredbåndsdekningen må bygges ut i hele byen, både for næringslivet og for privatkunder, og det er viktig med løsninger som ikke gjør det mer kostbart enn nødvendig å øke IKT- og bredbåndsdekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

Venstres bystyregruppe er opptatt av at kommunens strategi for utbygging av bredbåndskommunikasjon bl.a. skal baseres på utvikling av en høyhastighets IKT-infrastruktur og kostnadseffektiv tilgang til fremføringsveier.

Venstres bystyregruppe er sammen med ledende aktører innen bygging av bredbåndsinfrastruktur meget bekymret over at Oslo Kommune nå har etablert en uheldig praksis med bruk av kommunale avgifter og vederlag ved fremføring av bredbånd på en slik måte at fremføringsveier ses på som en inntektskilde. Venstres bystyregruppe viser i denne sammenheng til at Oslo kommune gjennom EBY krever inn årlig leie fra IKT-utbyggere basert på antall meter fiber- og kobberkabler som legges ned i grunnen.

Det er også viktig å påpke at Oslo Kommune her driver diskriminering i forhold til andre former for infrastuktur. Vann og avløp, strøm og fjernvarme har ikke møtt noen form for krav om leie av grunn/ fremføringsvei.

Leien som kreves inn er forøvrig ikke basert på at grunneier har lagt til rette for IKT-nett. Leiestrukturen innebærer også at det blir dyrere å tilby bredbåndsdekning. Gjennom kommunens leiekrav belastes IKT-utbyggerne og i siste instans kundene med urimelige tilleggskostnader.

Venstres bystyregruppe fremmer på denne bakgrunn forslag om å endre praksis knyttet til legging/bruk av fremføringsveier som inntektskilde. Avgift i form av en «bredbåndsskatt» på føringsveier som i dag pålegges IKT-utbyggere av Oslo kommune er til hinder for legging av rørkapasitet. Konsekvensene av byrådets politikk er fare for redusert utbygging, og dette vil igjen kunne føre til en dårligere total infrastruktur i kommunen med et dårligere tilbud til næringslivet og byens innbyggere enn hva som ellers kunne vært oppnådd.

Les hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**