Arne Christian Stryken

Arne Christian er:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arne Christian Stryken

Foto: Christoffer Biong

-Lektor på Nansenskolen i samfunnsfag
-Tidligere mangeårig medlem av Oppland fylkesting. Nå 2.vararepresentant til fylkestinget

Arne Christian Stryken

Foto: Christoffer Biong

-Leder av Lillehammer Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**