Folkehelse og spillavhengighet

-Venstre er opptatt av at ikke idrett og frivillige organisasjoner skal miste inntekter når spilleautomatene forsvinner, sier Runolv Stegane. Venstre og Senterpartiet fikk enstemmig tilslutning til sitt forslag til uttalelse. Forslaget ble vedtatt oversendt Storting og regjering fra møte 26.april i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkestinget mener regjering og Storting snarest mulig må se på behovet for kompensasjon for bortfall av spilleinntekter for idrett og frivillige organisasjoner.

Fylkestinget i Buskerud ser spilleavhengighet som et økende samfunnsproblem. Kommunene har god oversikt over problemene og er viktige i forhold til å iverksette lokale, forebyggende tiltak. De økonomiske konsekvenser for tredje sektor må nå synliggjøres, slik at en kan balansere høy aktivitet for disse gruppene og forebygging av spilleavhengighet.

Buskerud Fylkeskommune ser positivt på å delta i et pilotprosjekt og ser dette i sammenheng med vårt sterke engasjement for folkehelse i Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**