Venstre vil vite mer om Kulturskolen og Kulturenheten

Venstre har sendt brev til rådmannen for å få vite hvordan det går med avvikling av kulturskolekøen. Samtidig ber Venstre om fullt innsyn i enheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette brevet er sendt 6. mai til rådmann Arve Semb Christophersen:

Jeg viser til vedlagte brev som ble sendt deg 13. januar i år, og svaret jeg fikk noen dager etter.

Hallstein Bast

Hallstein Bast

Se brevet til rådmannen her
Se svarbrevet fra rådmannen her

1. I brevet ble det vist til et verbalforslag: “Kulturskolen skal arbeide aktivt for å få ned ventelistene bl.a. ved å desentralisere tilbudet i større grad” og det ble spurt om hvorledes vedtaket skal gjennomføres. Samtidig ble det bedt om en redgjørelse om eventuelle andre tiltak for å oppnå økning i antall plasser. Svaret fra rådmann viser at gjennomføringen var til utredning i januar. Nå skriver vi imidlertid mai og ettersom forslaget ble vedtatt i desember 2006, forutsatte man at det skulle gjennomføres i løpet av 2007.

Piano

Jeg ber igjen om bli orientert om hvorledes vedtaket skal gjennomføres og om en redgjørelse om eventuelle andre tiltak for å oppnå økning i antall plasser

2. Tidligere har kulturhugruppen fått oversendt organisasjonskart for kulturenheten som brakte frem flere nyheter, spesielt under “Arrangementsavdelingen” hvor vi bl.a. fant kino – altså ikke som egen avdeling.

Jeg ønsker fullt innsyn i kulturenheten og ber spesielt om:
-Personalhåndbok
-Stillingsinstrukser og organisasjonsplan— beskrivelser på alle nivå
-Virksomhets- , handlings- og fagplaner
-Arbeidsmiljøanalyser
-Brukertilfredshetsmålinger
-Detaljert budsjett for enheten på laveste nivåer.
-Regelverk for fordeling av prosjektstøtte
-Fordeling av prosjektstøtte i fjor og hittil i år.

Jeg ber om en rask tilbakemelding om når jeg kan få disse opplysningene.

Med vennlig hilsen
Hallstein Bast
Leder, Oppvekst & Kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**