Krever bedre landbrukspolitikk

Det er et svært skuffende tilbud regjeringen har kommet med i landbruksforhandlingene.
Det foregår nå en omfattende bruksnedlegging i Valdres, uttaler Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


50% av sauebøndene og 30 % av mjølkeprodusentene har gitt seg siden tusenårsskiftet. Det må til et kraftak for å få til rekrutering i en næring som har vært grunnlag for bosettingen i Valdres.

 Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre

Eivind Brenna, ordfører i Vestre Slidre

– Vi hadde venta mer når man bebuder en satsing. Tilbudet burde vært tredobla. Staten må sørge for at effektivitetsgevinsten blir i næringa. Det er et kraftig misforhold mellom det regjeringen vil bruke på norsk landbruk og den grunnleggende viljen som befolkningen vår har til å støtte landbruket. For å sikre en norsk matproduksjon må det vises en helt annen vilje fra den såkalte rødgrønne regjering, dette tibudet er helsvart. Tilbudet har liten distriktsprofil og mesteparten mesteparten av statens midler går til å styrke de store driftseiningene. Kun 14% av midlene brukes til distriktsprofil.

Fjellbygdene må få økt beitetilskudd, økte mjølkekvoter og ikke minst en kraftig økning for sauenæringa som kanskje er den viktigste for å sikre kulturlandskapet i våre fjellbygder. Det er svært overraskende utfra signalene som kom at ikke beitetilskuddet øka så det monner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**