Polen forbyr homofili

Frankrike blir ofte kalt “Europas syke mann”, men det henspeiler kun på økonomi og arbeidsledighet. Når det gjelder enda viktigere områder for enkeltmennesker, er det andre land som utmerker seg negativt. I Polen er vern mot diskriminering under press, og det er ikke lenger lov å undervise om homofili.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Petter N. Toldnæs

Polens flagg

I 2005 vant høyrepartiet Lov og orden valget, og tvillingbrødrene Lech og Jarosaw Kaczyski ble henholdsvis president og statsminister. De har en svært konservativ verdiplattform og, i tillegg til sin motstand mot homofili, ønsker de innføring av dødsstraff og totaltforbud mot abort. Europakommisjonen har advart dem at et fortsatt press mot homofile og innføring av dødsstraff kan koste dem stemmeretten i EU. På tross av dette fortsetter partiet sitt korstog.

Landets utdannelsesminister, Mirosaw Oechowski, gikk ut i april og advarte alle landets lærere mot å drive “homofil propaganda”. De som gjør dette vil miste jobben. Det skal nå vedtas en lov som forbyr all undervisning rundt emnet. Presidenten støtter forslaget fullt ut. Han har vist seg å nesten være mer katolsk enn paven.

– Dersom homofili skal bli et alternativ i dette landet, vil heterokulturen til å forsvinne. Hvis homofile og lesbiske skal ha like rettigheter som andre, kommer menneskeheten til å bli borte fra jorden, har Lech Kaczinski uttalt.

Landets utdannelsesminister tar nå altså denne retningen helt ut, og forbyr likegodt benevnelse av homofili i undervisningssammenheng.

– Enhver som snakker om homofili eller andre seksuelle avvik vil bli straffet, sier han til avisen The Warzaw Voice. Han forsvarer forbudet med artikkel 18 i den polske grunnloven, som sier at staten skal beskytte familien. Ministeren mener også at “mennesker av denne typen bør ikke jobbe med barn”.

Polen er forøvrig et land hvor det er få homofile og lesbiske som er åpne om sin legning. Den nye regjeringen fjernet lover mot diskriminering rett etter at den tiltrådte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**