Lørenskog-skolen

Av Bjørn Gran, styremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjenn ungdomsskole har i dag 4 paralleller, og vil ligge vegg i vegg med den nye videregående skolen. Ettersom Skottevik-utvalget ikke har hatt mandat til å se på hvilke konsekvenser den videregående skolen kan ha for Grunnskolen, mener Lørenskog Venstre at kommunen må vurdere størrelsene på skoleenhetene på ungdomsskole og videregående nivå.

LV er ikke udelt positive til store enheter fordi vi tror det skaper uoversiktlige skolemiljø, – spesielt i ungdomsskolealder. Fremfor en utvidelse av Kjenn ungdomsskole, ønsker LV at en ny ungdomsskole må stå klar i det øyeblikket Hammer skole legges ned.

LV er også positive til ordninger hvor elever ved Kjenn ungdomsskole kan få større utfordringer gjennom å lese enkelte fag på sin nye naboskole, – Mailand vgs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**