Postens planer avvist i Planutvalget i dag

Venstre, Frp, Krf og Trond Føsker (uavh.) fremmet et felles vedtak i Planutvalget i kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Forslagsstillerne utgjorde flertallet og fikk Høyres stemme subsidiert. Vedtaket lyder: “Planutvalget finner at høringsuttalelsene etter offentlig ettersyn ikke gir grunnlag for å endre utvalgets konklusjon fra første gangs behandling, og anbefaler kommunestyret å avvise reguleringsplanene i sin nåværende form. Postens planer er i sin nåværende form for omfattende og vil bety store negative miljømessige konsekvenser (trafikk, støy, forurensing) for kommunen generelt og for nærliggende boligområder spesielt.” Endelig vedtak fattes i kommunestyret 8. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**