Enklere regler på sjøen

Venstre i Kristiansand mener fartsbestemmelsene som gjelder i skjærgården må forenkles. Båtfolket har liten eller ingen oversikt over bestemmelsene som gjelder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Høyvann2

Foto: Dag Vige

Og det er ikke rart. Regelverket er svært vidløftig og komplisert. Dessuten er de dårlig bekjentgjort.
Bestemmelsene som gjelder for området ved Tømmerstø – Skippergada i RAndesund illustrerer dette:
Randøsundsleden 6 – seks knop er største tillatte hastighet for fartøyer under fart i Randøsundsleden innenfor sjøområdet begrenset i øst av en rettvisende linje 016/196 grader gjennom østre Randøs nordligste pynt og over sundet til Mannevigoddens sydligste pynt. I vest i leden av en rettvisende linje 138/318 grader fra Herø over sydspissen av Teistholmen og videre til Dvergsnestangen. Videre i syd av en rettvisende linje 103/283 grader fra vestre side av Stokken over varde på Bakmannskjær til Herø.
Småbåttrafikken, og ulykkesfrekvensen, har de siste år økt radikalt. Sikkerhet til sjøs er avhengig av at der er enkle og tydelige regler som folk kjenner til og som blir overholdt.
I Kristiansands skjærgård er der fartsbegrensninger på henholdsvis 3, 5, 6, og 7 knop – i ulike områder.
I tillegg er det ulike bestemmelser som gjelder i de forskjellige Sørlandskommunene.
Venstre tok opp saken i sist formannskap. Havnedirektøren er anmodet om å komme med en orientering om saken.
Venstr mener Kristiansand må ta et initiativ slik at kommunene langs Sørlandskysten kan komme sammen for å koordinere og forenkle de fartsbestemmelser som skal gjelde.
Et lokalt initiativ for å lage et enklere regelverk er å foretrekke fremfor et pålegg fra et departementalt byråkrati.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**