Sviktende hukommelse i SV ?

“Miljøet er et felles ansvar” var overskriften på Frode Anmarkruds (SV) innspill i Sandefjords blad 7. mai. Her er SV og Venstre helt på linje.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Med Gud og politiet som referanser skulle man kanskje også forvente en stor grad av redelighet. Når Anmarkrud påstår at “Senest i vinter reiste SV i Bystyret spørsmålet om å få utarbeidet en lokal klimaplan for Sandefjord, slik mange kommuner allerede har fått gjort.” er det – i beste fall – utslag av ønsketenking.

Dag Bjørvik, Venstres gruppeleder, påpeker i innlegg i Sandefjords Blad 9. mai at forslaget om klimaplan er reist av Venstre og at det fortsatt ikke er avgjort om det blir noen kommunal klimaplan.

Yxney, vår
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**