Høyres lurerier om Måna-Holt

Innlegg av Terje Johansen

Vedtaket om regulering av Måna og Holt Skog er etter Venstres oppfatning basert på lurerier fra Høyre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vedtaket om regulering av Måna og Holt Skog er etter Venstres oppfatning basert på lurerier fra Høyre:

– Høyre gikk til valg på å verne Drøbaks nordmark mot nedbygging.

Nordmarka definerte de selv som “skogsområdet fra Seiersten til Havsjødalen og Stubberudskogen”. Måna /Holt ligger midt i denne trekanten.
– Plan og bygningslovens krav om konsekvensanalyse av utbyggingen er ikke overholdt.
– I sakspapirene til Fylkestinget finnes ikke opplysninger om protestaksjoner og underskriftslister.

Venstre har forlangt lovlighetskontroll av vedtaket om regulering til næring, og vi finner det uforståelig at rådmannen ikke ser feilene i saksbehandlingen. Vi setter nå vår lit til at fylkesmyndighetene ser at de to siste punktene ikke er lovforsvarlig behandlet.
Hva angår det første punktet, overlater vi dommen til Frogns innbyggere ved høstens valg.

Frogn Venstre
Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**