Interpellasjon

Venstre ber om at kommunen i samråd med Næringsrådet igangsetter en kartlegging av alle næringslokaler i Frogn og får disse lagt i en søkbar database.
Denne databasen legges inn på finn.no og andre annonseorganer på internet. Når basen er ferdig, sørger vi for en lansering som gir redaksjonell omtale i media — fra NRKs “Norge Rundt” til Dagens Næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Overskrift og ingress bør profilere Drøbak og Frogn som stedet for dem som søker det gode miljø — med nærhet til hovedstaden.

Databasen bør inneholde alle relevante opplysninger om m2 pris, tekniske fasiliteter osv. Det viktigste er naturligvis å få gjort kjent at det finnes betydelige, ledige arealer og hva utleieres prisforlangende er.

For tiden er Jobu-bygget og Bankgården i Storgata eksempler på ledige lokaler hvor eierne kan trenge drahjelp. — Og hvor Venstre mener at Frogn som “døråpnerkommune” bør være hjelper og pådriver.

Et av målene med at databasen også inneholder lokaliteter som for tiden er utleid, er å vise spennet i næringsmiljøet i Frogn.

Venstre ber både Ordfører og Rådmann igangsette arbeidet med kartlegging av lokaliteter og etablering av databasen, og å søke råd hos dem i næringslivet i Frogn som har erfaring med slikt arbeid, gjerne ledet og koordinert av den nytilsatte lederen i Næringsrådet vårt.

Venstre vil støtte et forslag om at dette arbeidet finansieres over kommunale budsjetter.

Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**