MENNESKER I SENTRUM

Sandefjord er i vekst, og det skal legges til rette for fortetting i sentrum og mange deler av byen. Det er plass til mange nye boliger og arbeidsplasser i Sandefjord uten å bygge ned verdifulle jordbruks- eller rekreasjonområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil arbeide for et levende bysentrum, med en balansert kombinasjon av handel, serveringstilbud, boliger, arbeidsplasser og parker. Nye boliger må først og fremst etableres gjennom fortetting i eksisterende boligområder og omrgeulering/fortetting av tidligere nærings- og industriområder.

Sandefjord Venstre vil:

sikre et levende handelsmiljø i sentrum; ruste opp sentrale byrom (Hvidts plass, Linnaaehagen, Aagaards plass mm).
ta vare på miljøskapende bygg og bydeler for ettertiden
legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum
si nei til etablering og utvidelse av kjøpesentre utenfor sentrum
bidra til at boligbygging i første rekke foregår i og nær sentrum
bevare parker og grønne lunger i sentrum og bynære områder
etablere gratis/rimelig utlånsordning for bysykler i Sandefjord
utnytte Tivolitomta til aktiviteter som skaper liv i sentrum dag og kveld

 Venstre vil ta vare på miljøskapende bygg og bydeler

Venstre vil ta vare på miljøskapende bygg og bydeler

Neste side:
Det kreative og nyskapende Sandefjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**