Miljø uten verdi for Frogn Ap

Innlegg av Terje Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Aps Jan B. Strømmes resonnement er at vi må bygge i Frogns Nordmark for å skape utvikling i Frogn.

Venstre er sterkt uenig, vi vet det er mulig å skape fremgang og nye arbeidsplasser i kommunen vår – uten å rasere marka vår.

Venstre går til valg på å få omgjort vedtaket om å regulere Måna og Holt til næring.
Først og fremst for å spare naturen, dernest fordi vi ikke ønsker en slik økning i boligetterspørselen som reguleringen vil medføre.

Venstre går til valg på å innføre en markagrense i nord langs riksvei 23 og en grense i syd som følger Trolldalen. Innenfor dette området er det mulig å bygge 50 boenheter i mange år fremover, en vekst som står i rimelig forhold til utvikling i skolekapasitet og eldreomsorg.

Venstre går prinsipielt imot å omdanne næringsbygg til boliger, selv om dette nå er ekstremt lønnsomt for eiendomsutviklere. For nybygg i Drøbak sentrum krever vi næringslokaler i gateplan, lokaler som passer for mindre kunnskapsbedrifter, slike som passer inn i miljøet vårt, og som er tiltrukket av miljøet vårt. Et miljø med blant annet sammenhengende natur- og friarealer.

Terje Johansen
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**