Bekymret for vasspest i Jærvassdrag

Aksjon Jærvassdrag er sterkt bekymret over at det er funnet vasspest på Jæren, det haster med å gjennomføre tiltak nå. Det skriver AJV i et brev til fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon Arne Silgjerd

Foto: Tore Nilsen

Jon Arne Silgjerd fra Venstre er leder i Aksjon Jærvassdrag. Han viser til at vasspest er en fremmed plante som fort kan spre seg utenfor all kontroll dersom det ikke aksjoneres. Til nå er det funnet vasspest i Bjårvatnet og Fuglestadåna ved Brusand og en rensepark på Soma i Sandnes. Det er også mistanke om vasspest i en rensepark på Årsvoll i Sandnes.

Aksjons Jærvassdrag ber derfor om at det bevilges penger til strakstiltak for å begynne opprensing av infiserte vassdrag. I brevet til fylkesmannen heter det blant annet:

Aksjon Jærvassdrag vil med dette brevet peke på følgende behov for å hindre spredning og iverksette strakstiltak for bekjemping av vasspest:
1. Behov for strakstiltak for å unngå/forebygge spredning av vasspest.
2. Omsetning av vasspest til bruk i akvarier og hagedammer — En trussel for miljøet.
3. Behov for strakstiltak i 2007 for å utrydde vasspest i de to renseparkene den er påvist.
4. Økonomisk støtte til strakstiltak for utrydding av vasspest i 2007.
5. Behov for kartlegging av spredning/utbredelse – Sommeren 2007.

I brevet konkluderes det med følgende:

Det ser foreløpig ut til at spredningen av vasspest på Jæren har et begrenset omfang, men det haster med å iverksette tiltak for å hindre/forebygge spredning. Vi tillater oss derfor å oppfordre sterkt til at denne oppgaven prioriteres, tross antatt begrensede ressurser. Det er også ett håp om at kopimottakerne av dette brevet ser utfordringene, mulighetene og ressurs behovene, og kan bidra positivt til rask iverksetting av tiltak og effektiv handling i 2007.

Aksjon Jærvassdrag har begrensede ressurser til tiltak hvert år, men er som nevnt positive til prioritere økonomisk midler dersom strakstiltak kan iverksettes i 2007. Samtidig mener vi det er helt avgjørende at også statlige myndigheter bidrar økonomisk og at arbeidet med gjennomføring av tiltak ledes av Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet.

Jon Arne Silgjerd har også tatt kontakt med Gunnar Kvassheim, Venstres leder i Stortingets energi- og miljøkomite om situasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**