Verdens miljødag feires på forskudd med båttur 4. juni -07 kl 19 – 21

Verdens miljødag 2007 (5. juni) feires i Drammen med båttur i havneområdene og langs Lierstranda allerede 4. juni kl 19 – 21. På turen får vi en presentasjon av Drammen Venstres Miljømanifest og utdeling av Drammen Venstres Miljøpris 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Båtturen går fra Honnørbrygga (ved Skutebrygga) med M/S Drammen kl 19. Turen er gratis, og åpen for alle. Det er plass for inntil 70 deltagere.

På turen får vi en presentasjon av miljøforhold knyttet til Holmen og indre deler av Drammensfjorden fra Petter Øijord (Grønn Hverdag). Knut A. Berg fra Drammen Venstre vil gi en kort presentasjon av våre forslag til løsninger på miljøproblemene og den videre utvikling av Holmen og Lierstranda.

Drammen Venstres Miljømanifest samt vinner av Miljøprisen 2007 vil bli presentert av Gunnar Kvassheim, leder av Stortingets miljø- og energikomite (bildet).

Enkel servering

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Gunnar Kvassheim deler ut Drammen Venstres miljøpris 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**