Din tanke er fri

Denne sangen er opprinnelig en gammel tysk folkevise: “Die Gedanken sind frei”. Den er oversatt til norsk av Alf Cranner og tilegnet Amnesty International. Marianne Arctander sang denne sangen fra kommunestyrets talerstol 15. mai som en replikk i et ordskifte om ytringsfrihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Din tanke er fri

Din tanke er fri
Hvem tror du den finner.
Den flykter forbi
Slik skygger forsvinner
Den kan ikke brennes
Av fiender kjennes
:/: Og slik vil det alltid bli
Din tanke er fri:/:

Jeg tenker hva jeg vil
Mitt ønske bestemmer.
I stillhet blir det til,
i ukjente drømmer.
Min tanke og lengsel
vil bryte hver stengsel.
:/:Og slik vil det alltid bli
Min tanke er fri:/:

Og tvinges vi inn
Bak jernslåtte dører.
Da flykter den vind
som tankene fører
Fordi våre tanker
Kan rive ned skranker.
:/:Og slik vil det alltid bli
Vår tanke er fri:/:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**