Friske politiske debattar på Venstremøte

Hå Venstre arrangerte møte med fylkesleiar Helge Solum Larsen tirsdag 15 mai og det er truleg lenge sidan det har vore så friske politiske debattar i Hå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: JAS

Heile 8 av listekandidatane møtte opp og det vart mange og lange debattar om det som er Venstre sine kjernesaker i denne valgkampen. Helge Solum Larsen orienterte og om fylkeslaget sitt arbeid.

Møte i Hå3

Foto: JAS

Miljø, kollektivtrafikk og skule er tydeligvis tema som fenger mange og møtet resulterte i fleire konkrete saker som vil det vil bli arbeidd vidare med i valgkampen og i programsamanheng.

Møte i Hå2

Foto: JAS

Eit tankevekkande poeng som vart diskutert er at Hå kommune truleg er ein av svært få kommunar i landet som har jernbanen gåande tvers gjennom heile kommunen med heile 6 sentrale stasjonar i same kommune. Det burde kunna gjera Hå til ein foregangskommune innen kollektivtrafikk hvis dette vert utnytta rett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**