Klart for klimaplan i Sandefjord

Etter initiativ fra Venstres Dag Bjørvik i bystyrets marsmøte, er det nå klart at Sandefjord kommune får en egen klimaplan. Formannskap gav 15. mai enstemmig tilslutning til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres Dag Bjørvik foreslo at det utarbeide klimaplan for Sandefjord kommune i en interpellasjon til ordføreren i bystyrets marsmøte. Venstre ba om votering over spørsmålet om det skal utarbeides slik plan. Votering ble avslått av byens ordfører.

I løpet av de to siste månedene har klimaspørsmålet kommet på dagsorden også i partier som tradisjonelt legger liten vekt på miljøhensyn. Det er derfor svært gledelig at formannskapets møte i mai enstemmig vedtok å

Nå starter arbeidet med å sikre at vi får en målrettet og forpliktende klimaplan. Sandefjord Venstre lover å være en pådriver for å få til dette. I tillegg til å redusere egne klimautslipp, er det en viktig oppgave for kommune å motivere, veilede og legge til rette for at bedrifter og husholdninger kan begrense sine utslipp.

Venstres klimakampanje. Logo.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**