Klimahøring på Verdens Miljøverndag 5. juni

Oslo Venstre arrangerer tirsdag 5. juni en klimahøring og markering av miljødagen med utdeling av miljøpris. Arrangementet finner sted på Fabrikken i Nedregate 7 på Grünerløkka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Oslo Venstre markerer også i år Verdens Miljøverndag 5. juni. Det vil på dagen/ettermiddagen bli avholdt standsaksjoner i flere av bydelslagene før man samles til Klimahøring, miljøprisutdeling og sosialt samvær med en matbit og kulturelle innslag.

Ta med familie eller venner og delta på markeringen denne junikvelden.

Vi tar gjerne imot din påmelding innen 31. mai, slik at vi får gjort nødvendige forberedelser.
Meld deg på pr. e-post: [email protected] eller tlf. 22 40 43 50

Arrangementet finner sted:
Dato: Tirsdag 5. juni 2007
Tid: Kl. 16.30 – 20.00 og utover
Sted: Fabrikken i Nedregate 7 på Grünerløkka

Klimahøring
Verdens Miljødag
5. juni 2007

Kl 16.30 10 år etter Kyoto
Åpning ved Guro Fjellanger

Kl 16.45 Hva kan Oslo gjøre?
Alvhild Hedstein, medlem av Lavutslippsutvalget

Kl 17.10 Klimaplanen for Oslo — er den offensiv nok?
Ola Elvestuen, leder i byutviklingskomiteen

Kl 17.30 En køfri by
Oslo Sporveier om kollektivtrafikk i Oslo
v/ adm. dir. Bernt Reitan Jenssen

Kl 18.00 Pause

Kl 18.15 Oslos klimatiltak
Transport — Oppvarming — Avfall

Hva mener vi kan gjøres?

– Natur og Ungdom v/ leder Bård Lahn

– Zero v/ Gøril Andreassen

– Bellona

Kl 19.00 Debatt

Kl 19.25 Oppsummering — avslutning
Guro Fjellanger

Kl 19.30 Utdeling av Oslo Venstres Miljøpris 2007

Kl 20.00 Sosialt samvær m/ kulturelt innslag

Velkommen til miljødagsmarkering!

Hvis du har spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Oslo Venstres sekretariat på telefon 22404373, eller på e-post: [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**