Kroppsøving hver dag i ungdomsskolen

For drøye to år siden tok Astrid Bekkenes i en interpellasjon i bystyret opp forslaget om at alle elever skulle ha en time fysisk aktivitet hver dag. Forslaget ble nedstemt da. Nå er det hyggelige skjedd at H, Krf og AP går inn for det Venstre var tidlig ute og foreslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Elevaktiv skolegård II

Foto: Dag Vige

Krf, H og AP i Kristiansand har sendt ut pressemelding om at det nå skal innføres en time kroppsøving hver dag i ungdomsskolen. Det forutsetter to til tre timer lengre skoleuke for elevene, og lærerne må tilpasse sin arbeidstid for å gjennomføre ordningen som formelt fattes i juni.
Venstre fremmet forslag om det samme for drøye to år siden i forbindelse med en interpellasjon i bystyret. Den gang ble forslaget nedstemt. På et senere tidspunkt fikk Venstre flertall for at "alle elever i grunnskolen skal være fysisk aktive hver dag". At de tre partiene har endret standpunkt og går for Venstres opprinnelige forslag, setter vi stor pris på.
Tiltaket skal igangsettes allerede i august! Det gjør saken "keitete" da det er veldig kort tid frem. Når skoledagen skal utvides, både for lærere og elever, virker dette inn på arbeidssituasjonen til mange. Det må føres samtaler med de ansattes tillitsvalgte, foreldre og elever. Det må ansettes ekstra personale, og utstyr må skaffes til veie. Å lage et godt pedagogisk opplegg og en velfungerende timeplan blir en utfordring. Vi ser også at det ikke er like lett å finne frem til motiverende aktiviteter på mørke og regnvåte vinterdager når det nå ikke lenger er nok kapasitet i gymsal. Behovet for garderober med dusj øker vesentlig. Venstre mener det hadde vært fornuftig at skolene hadde fått noe mer tid til innføring av nyordningen.
Men økt fysisk aktivitet er svært positivt! Det skaper økt trivsel, bedre helse og bedre læring. Venstre oppfordrer skolene til å være kreative. Det må sørges for fysisk utfoldelse som er variert.
Spesielt viktig er det å skape et tilbud som passer for de elevene som vanligvis har liten motivasjon og er fysisk passive.

Astrid Bekkenes og Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**