Møte på rådhuset

Folk som stiller til valg på Venstres liste i Kristiansand har vært samlet i bystyresalen på rådhuset for å drøfte både politikk og valgkampen som ligger foran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Listekandidater

Foto: Solveig Nilsen

Gruppeleder Dag Vige kalte inn til møtet. Det ble gitt en orientering om hva valgforskerne sier om det kommende valget og hvilke muligheter Venstre har for å vinne frem med sine saker. Dybdeintervjuer av et representativt utvalg personer gjennomført av MMI, viser at Venstre har et klart potenisal for å vinne nye velgere. Samtidig har Venstre det siste halve året i gjennomsnitt fått 5,2 % tilslutning på meningsmålingene, vesentlig bedre enn ved forrige valg.
Utfordringen er å komme tydelig og klart ut med partiets budskap.
Venstre har tradisjon for å klare å mobilisere sine medlemmer i forbindelse med valg. Dette regner vi med vil skje igjen og kan komme til å bety et ekstra prosentpoeng tilslutning.
Målsetningen for Venstre i Kristiansand er å øke representasjonen i bystyret fra to til tre representanter. Det er heller ikke urealistisk at en kan ende opp med fire. Det vil i såfall bety at en får automatisk plass i formannskapet.
På møtet var det også en gjennomgang av hvilke lokale saker Kristiansand Venstre vil vektlegge i valgkampen. For tiden arbeides det intenst i organisasjonen med forberedelsene til valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**