Svar på interpellasjon 15. mai

Ordfører Roger Rybergs svar på Hurum Venstres interpellasjon om ytringsfrihet i kommunestyret 15. mai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Norge har ytringsfrihet i henhold til Grunnlovens § 100 og enhver har rett til å uttale seg om aktuelle saker, lokale eller nasjonale.

Hvordan ytringsfriheten benyttes, hvilken form den tar og at enhver opprettholder en grad av respekt, høflighet og folkeskikk i debatten, er den enkeltes ansvar uansett om man uttaler seg som politiker eller innbygger.

Politiske debatter og meningsytringer bør kunne føres for "åpen scene" uten fare for at noen parter fremmer beskyldninger som medfører behov for å søke juridisk bistand.

Ordføreren tar sterk avstand fra at det benyttes utilbørlige metoder som del av en demokratisk politisk meningsbrytning. Ordføreren henstiller alle til å opprettholde en stor grad av respekt for andres synspunkter og en korrekt opptreden i en politisk diskusjon.

Med hilsen

Roger Ryberg
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**