Mennesker i sentrum

Mennesker i sentrum er motto for Venstres byutviklingspolitikk. Venstre vil legge til rette for økt aktivitet og mer handel i sentrum og sørge for bedre tilgjengelighet – særlig for gående og syklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Klarer vi å kombinere et aktivt og attraktivt sentrum med god tilgjengelighet for bilister og kollektivreisende og enda bedre tilgjengelighet for gående og syklende, legger vi også til rette for en miljøvennlig byutvikling skriver Venstres Tor Homleid i innlegg i Sandefjords blad 22. mai.

Venstre vil ha flere arbeidsplasser og mer handel i sentrum. Vi ønsker å bevare de viktigste miljøskapende elementene i dagens sentrum samtidig som vi legger til rette for fortetting og økt aktivitet.

Les innlegget i Sandefjords blad.

 Ville Kurbadet vært revet med Høyreflertall i bystyret ?

Ville Kurbadet vært revet med Høyreflertall i bystyret ?

 Hva skjer med Linnaaegården ?

Hva skjer med Linnaaegården ?

Samme dag har Eidi Christensen et innspill i Sandefjords blad om bevaring av Rådhusgata 8 og 10. Les også denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**